The Wizard of OZ National Tour Choreographer

Memphis National Tour Director/Choreographer

I Love A Piano Director/Choreographer

9 to 5 Dutch Apple  Director/Choreographer